Αρχική ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το κτιριολογικό πρόγραμμα του Μεγάρου Χορού αποτελείται από τις παρακάτω αναφερόμενες βασικές λειτουργικές ενότητες:

–           χώροι κοινού (front of stage)

–           σκηνή και παρασκήνια (stage)

–           χώροι υποστήριξης παραστάσεων (back of stage)

–           χώροι Διοίκησης και

–           Η/Μ χώροι

οι οποίες συμπληρώνονται με τις ομαδοποιήσεις χώρων:

–           οριζόντιας κυκλοφορίας και

–           κατακόρυφης κυκλοφορίας

 

Το Μέγαρο Χορού αποτελεί το κέλυφος που θα εξυπηρετήσει:

–           Το Διεθνές Κέντρο Χορού για παραστάσεις και εκδηλώσεις που οργανώνονται κατά την διάρκεια του φεστιβάλ και όχι μόνο

–           Φιλοξενία Θεατρικών παραστάσεων πρόζας και λυρικού θεάτρου, σημαντικού μεγέθους παραγωγών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό

–           Την περιστασιακή Λειτουργία του ως Συνεδριακό Κέντρο

–           Άλλες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της πόλης – μικρά μουσικά σύνολα, κινηματογράφο, διαλέξεις, ομιλίες, εκθέσεις κλπ

 

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της κατασκευής του ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α φάση) και την παράδοση του κτιρίου σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Μελέτες (Α φάση)

 

Θα εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες από τη Μελέτη (Α φάση) ήτοι η αποπεράτωση του φέροντα οργανισμού του κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, η εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης των μεταλλικών/σύμμεικτων κατασκευών, η κατασκευή των μονώσεων, η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής των τοιχοδομών, της τοποθέτησης των διαχωριστικών, των επενδύσεων και των δαπέδων, η εκτέλεση  των εργασιών των αρχιτεκτονικών καλύψεων, η κατασκευή των όψεων του κτιρίου, η ολοκλήρωση των εργασιών της εγκατάστασης των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, του Κλιματισμού – Αερισμού, της εγκατάστασης ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων – άρδευσης, της εγκατάστασης πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, η εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης των ανελκυστήρων. Επίσης η έναρξη των εργασιών κατασκευής των εξωτερικών υαλοπετάσματων – παραθύρων – πορτών, των εσωτερικών κουφωμάτων, του δικτύου των οπτικοακουστικών συστημάτων. Όπως επίσης και η έναρξη της διαδικασίας των προμηθειών όπως και των εργασιών τοποθέτησης του Εξοπλισμού της αίθουσας, η συνέχιση της διαδικασίας των προμηθειών όπως και των εργασιών τοποθέτησης του Εξοπλισμού Σκηνής και του Θεατρικού/Ειδικού Φωτισμού, και η περαίωση της μελέτης εφαρμογής του κτιρίου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με την κατάθεση των κατασκευαστικών σχεδίων (as Build).

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις