Αρχική ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ...

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η ανάπτυξη τμήματος Ψυχιατρικής Κλινικής στο υπάρχον κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου (και συγκεκριμένα στον 1ο όροφο του παλαιού κτιρίου αναπτυσσόμενη στις πτέρυγες Ι, ΙΙΙ, ΙV καθώς και στη νέα προσθήκη του κτιρίου Γ). Οι ανωτέρω πτέρυγες και το κτίριο Γ διαχωρίζονται μεταξύ τους με στατικό αρμό διαστολής. Η Ψυχιατρική Κλινική καταλαμβάνει συνολικά εμβαδόν επιφανείας 1.070 τ.μ. Το ψυχιατρικό τμήμα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Α. ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Α1. Κεντρικές Λειτουργίες

Α2. Νοσοκομείο ημέρας

Α3. Νοσηλεία

Β. ΟΞΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Το συνολικό εμβαδόν της προσθήκης του κτιρίου είναι 1785.79 τ.μ. εκ των οποίων 881.01 τ.μ. ισόγειο, και 904.78 τ.μ. α’

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις