Αρχική ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΕΓΚΛΙΑΝΟ Ν....

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΕΓΚΛΙΑΝΟ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το Ανάκτορο του Νέστορος ένα από τα σημαντικότερα μυκηναϊκά Ανάκτορα του Ελλαδικού χώρου βρίσκεται στον άνω Εγκλιανό Ν. Μεσσηνίας. Για την προστασία και ανάδειξη του Αρχ/κού χώρου και του μνημείου απαιτείται η απομάκρυνση του παλαιού και η κατασκευή νέου μεταλλικού στεγάστρου, που θα υλοποιειθεί με τρία υποέργα.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αφορά νέα κατασκευή  μεταλλικού στεγάστρου που θα καλύπτει έκταση 2.500 τμ.  περίπου για την προστασία και ανάδειξη του Ανακτόρου του Νέστορος στο λόφο του Άνω Εγκλιανού, Ν. Μεσσηνίας. Οι εργασίες κατασκευής του στεγάστρου αφορούν σε οικοδομικές εργασίες όπως φρεατοπάσσαλοι, σκυροδέματα, μεταλλικές  κατασκευές, κάλυψη οροφής, κατασκευή αναρτημένου διαδρόμου με ξύλινο δάπεδο και Η/Μ εγκαταστάσεις.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. : Αρχαιολογικές εργασίες για την κατασκευή στεγάστρου στο Ανάκτορο του Νέστορος, με διάνοιξη 16 διερευνητικών τομών, όπου απαιτείται για τη θεμελίωση του στεγάστρου και επίχωση αυτών, αποτύπωση, τεκμηρίωση και συντήρηση του υλικού των εκσκαφών, λήψη απαραίτητων μέτρων προστασίας του ανακτόρου, πληροφόρηση του κοινού με 10 πινακίδες στο χώρο του στεγάστρου.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3.: Σύνδεση με ΟΚΩ

Παρόμοιες Αναρτήσεις