Αρχική ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο αφορά την κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Δήμου Κορινθίων (ισόγειο, 1ος όροφος) συνολικού εμβαδού ορόφων 4.336,53 m2 που περιλαμβάνει: στο ισόγειο δύο συγκροτήματα χώρων υγιεινής, γραφεία διδασκόντων, βιβλιοθήκη, λεβητοστάσιο και αποθήκη καυσίμων, δύο κλιμακοστάσια και στον όροφο εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή υπόστεγου και η διαμόρφωση του αυλείου χώρου.

Παρόμοιες Αναρτήσεις