Αρχική ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη – κατασκευή φυσικού συστήματος επεξεργασίας των βοθρολυμάτων της περιοχής Τυρού

 

Το φυσικό σύστημα που θα κατασκευασθεί θα αποτελείται από το τμήμα προεπεξεργασίας, το τμήμα βιολογικής επεξεργασίας και την απολύμανση πριν από την τελική διάθεση.

Παρόμοιες Αναρτήσεις