Αρχική ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Α’ ΦΑΣΗ (ΤΜΗΜΑ 1)

Νέα Πελοπόννησος

Print

H μελέτη του έργου έχει τίτλο : «Υδρογεωλογική έρευνα εμπλουτισμού πηγών συνδέσμου Αγίου Παύλου, μεταφορά πόσιμου ύδατος από πηγές υδροληψίας έως αποθηκευτικές δεξαμενές, κατασκευή – ανακαίνιση – αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Δήμων Μεσσήνης και Ανδρούσας. Συντήρηση – ανακατασκευή ή αύξηση δεξαμενών υδροδότησης». Για τη μελετητική ωρίμανση του έργου υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 716/1977, και εγκρίθηκαν σε επίπεδο οριστικής οι εξής μελέτες:

o          η υδρογεωλογική μελέτη,

o          η γεωτεχνική μελέτη,

o          το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, σύμφωνα με την αρ. 4505/15-10-2008 απόφαση Γ.Γ.Π.Π.),

o          η τοπογραφική αποτύπωση του δικτύου των αγωγών,

o          η υδραυλική μελέτη που αφορά το σχεδιασμό του δικτύου αγωγών.

o          η στατική αρχιτεκτονική μελέτη των δεξαμενών

o          η αρχιτεκτονική μελέτη των δεξαμενών &

o          η Η/Μ μελέτη του αντλιοστασίου

Η μελέτη θεωρήθηκε-επικαιροποιήθηκε  από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το Πρακτικό 1/21-2-2011 (Θέμα 10ο).

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τις εξής κυρίως εργασίες:

Κατασκευή νέου αντλιοστασίου στις πηγές Αγίου Παύλου, κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, μήκους 1.394μ. που θα οδηγεί το νερό στη θέση «Λόφος Μάνεσι», όπου θα κατασκευαστεί δεξαμενής εκ σκυροδέματος, χωρητικότητας 600 κ.μ.. Η δεξαμενή αυτή θα αποτελέσει τη δεξαμενή κεφαλής του δικτύου.

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αγωγών PE, συνολικού μήκους  44.057 χλμ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των οικισμών Πολυλόφου, Μάδενας, Μαυροματίου, Σπιταλίου, Μυρτοποταμιάς, Λευκοχώρας, Αβραμιού, Δρακονερίου, Ανάληψης, Μεσσήνης, Καρτερολίου, Μοσχοχωρίου, Πιπερίτσας, Τριόδου, Σπιτάλιου, Πιλαλίστρας και Λυκοτράφου της δημοτικής ενότητας Μεσσήνης. Τα προτεινόμενα έργα θα είναι ως επί το πλείστον υπόγεια και η διαδρομή του εξωτερικού δικτύου, το οποίο θα αντικαταστήσει το υπάρχον πεπαλαιωμένο δίκτυο, θα ακολουθεί υφιστάμενους δρόμους ασφαλτοστρωμένους ή μη.

Παρόμοιες Αναρτήσεις