Αρχική ΕΡΓΑ Κατασκευή Αποχέτευσης Δ.Δ. Κοπανακίου και κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων

Κατασκευή Αποχέτευσης Δ.Δ. Κοπανακίου και κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων

Νέα Πελοπόννησος

Print

1.1  Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Κοπανακίου η ανάπτυξη του οποίου προβλέπεται εντός του σχεδίου πόλεως του οικισμού. ΦΑΣΗ Α : Αποτελείται από τον κεντρικό συλλεκτήρα (Σ1), ο οποίος ξεκινάει από τις βορειοδυτικές παρυφές του οικισμού, συνεχίζει παράπλευρα της Σιδηροδρομικής γραμμής, την οποία εν συνεχεία διασταυρώνει και  τέλος ακολουθώντας την κεντρική οδό του οικισμού, καταλήγει στο φρεάτιο επίσκεψης Κ1/11, στην περιοχή του κέντρου του οικισμού. Στον κύριο συλλεκτήρα Σ1 συμβάλλουν οι περισσότεροι αγωγοί του δικτύου, οι οποίοι διατάσσονται περιμετρικά των πολεοδομικών τετραγώνων, σε όλη την έκταση του οικισμού.

 

1.2  Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού λυμάτων – Αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.  Πρόκειται για την εγκατάσταση στην οποία μεταφέρονται τα αστικά λύματα του οικισμού Κοπανακίου (μέσω των αγωγών μεταφοράς) καθώς και τα βοθρολύματα των οικισμών Αγ. Δημητρίου, Ριζοχωρίου, Γλυκοριζίου (μέσω βοθροφόρων οχημάτων). Για την θέση προτείνεται γήπεδο (εκτάσεως 2στρ. περίπου) που βρίσκεται μεταξύ  της αγροτικής οδού και της δυτικής όχθης του ρέματος Νησιά. Το γήπεδο είναι προσβάσιμο από τον υφιστάμενο αγροτικό δρόμο που είναι και το ένα όριό του. Εκεί τα λύματα επεξεργάζονται προκειμένου να αποκτήσουν τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να είναι κατάλληλα προς διάθεση στον αποδέκτη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Από την δεξαμενή συγκέντρωσης των τελικώς επεξεργασμένων λυμάτων ξεκινά αγωγός βαρύτητας (ο αγωγός διάθεσης) ο οποίος καταλήγει στο σημείο διάθεσης κοντά στην κοίτη του ρέματος Νησιά σε απόσταση 35μ.

1.3 ΟΚΩ

1.4  Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Κοπανακίου Δ.Τριφυλίας (ΦΑΣΗ Β) : Η ανάπτυξη του οποίου προβλέπεται εντός του σχεδίου πόλεως του οικισμού. Στον Κεντρικό Συλλεκτήρα που κατασκευάζεται σε Α Φάση, συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα (σε συμβάλλοντες αγωγούς), οι αγωγοί ακαθάρτων του εσωτερικού δικτύου. Μέρος του εσωτερικού δικτύου έχει επίσης κατασκευαστεί. Το αντικείμενο αποτελεί η υλοποίηση του υπόλοιπου εσωτερικού δικτύου περιλαμβανομένου και μικρού (του πλέον ανάντη) τμήματος του Σ (PVC,.ον διαμέτρου 200mm) Οι υπόλοιποι συλλεκτήρες είναι οι: Σ3 (μέρος αυτού), Σ5, Σ6 (μέρος αυτού), Σ7 (μέρος αυτού), Σ8, Σ9 (μέρος αυτού), Σ10 (μέρος αυτού), Σ12, Σ13, Σ15, Σ17, Σ18, Σ19, Σ21, Σ22, Σ23, Σ24, Σ27, Σ28, Σ29, Σ30, Σ33, Σ35, Σ36, Σ38, Σ39, Σ42, Σ43, Σ45, Σ46, Σ48, Σ49, Σ50, Σ51, Σ53, Σ54, Σ57, Σ60, Σ61, Σ62, Σ63, Σ66, Σ68, Σ69, Σ76, Σ77, Σ79, Σ81, Σ82 και Σ83. Όλοι οι ανωτέρω αγωγοί είναι από PVC, ον. διαμέτρου 200mm.1.1

1.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΟΣΕ

1.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ).

Παρόμοιες Αναρτήσεις