Αρχική ΕΡΓΑ ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνει κατασκευή ισόπεδου κόμβου για την ασφαλή κυκλοφοριακή σύνδεση του αερολιμένα Καλαμάτας με την 82η Εθν. οδό. Θα κατασκευαστεί ισόπεδη κυκλική πλατεία διαμέτρου 35μ και συνολικού μήκους 400μ. περίπου, η οποία διαμορφώνεται υψομετρικά 70cm ψηλότερα από την υφιστάμενη Εθνική Οδό. Επίσης, προβλέπεται αποχέτευση – αποστράγγιση, σηματοδότηση και ηλεκτροφωτισμός του ισόπεδου κόμβου.

Παρόμοιες Αναρτήσεις