Αρχική ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΚΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΚΑ

Νέα Πελοπόννησος

Print

1.         Αντικατάσταση του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Χάρακα του Δήμου Μονεμβάσιας του Νομού Λακωνίας. Το νέο δίκτυο συνολικού μήκους 3,945 μέτρων θα διαθέτει βελτιωμένη ποιότητα. Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει δικλείδες απομόνωσης κλάδων, αυξημένη αντοχή, μειωμένες πιθανότητες διαρροών και θέσεις τροφοδοσίας πυρόσβεσης.

2.         Επισκευή υφιστάμενης δεξαμενής νερού 300 m2, με κατασκευή νέων, εσωτερικών τοιχωμάτων και οροφής οπλισμένου, υδατοστεγανού μπετόν, η οποία θα τροφοδοτεί με νερό το νέο εσωτερικό δίκτυο του Χάρακα. Η επισκευή αφορά στο σύνολο της δεξαμενής, δημιουργείται μοναδικός και ενιαίος θάλαμος, όπου πλέον θα αποθηκεύεται μόνο νερό δικτύου/πηγής, καθώς η χρήση του βρόχινου που συλλέγει η υφιστάμενη διαμόρφωση, τροποποιείται και αποκλείεται.

Παρόμοιες Αναρτήσεις