Αρχική ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ – ΠΙΣΤΑΜΑΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ – ΠΙΣΤΑΜΑΤΩΝ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο υποέργα:

1o Υποέργο: Αντικατάσταση των υφιστάμενων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Λαμπόκαμπου και Πισταμάτων του Δήμου Μονεμβάσιας του Νομού Λακωνίας. Τα νέα δίκτυα συνολικού μήκους 4,922 μέτρων θα διαθέτουν βελτιωμένη ποιότητα, θα εξασφαλίζουν την δημόσια υγεία και θα τροφοδοτούν τους κατοίκους με τις απαραίτητες παροχές νερού. Ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει δικλείδες απομόνωσης κλάδων, αυξημένη αντοχή, μειωμένες πιθανότητες διαρροών και θέσεις τροφοδοσίας πυρόσβεσης

2o Υποέργο: Θα υλοποιηθεί επί μέρους υποέργο που συνίσταται στην αμοιβή εξειδικευμένου υπαλλήλου επίβλεψης των εκσκαφών, σύμφωνα με την σχετική οδηγία της Ε’ ΕΠΚΑ και απαιτείται για την υλοποίησης της πράξης

Παρόμοιες Αναρτήσεις