Αρχική ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία σωστών διαστάσεων πλάτους και βάθους εισόδου και περιοχής κύκλου ελιγμών στο λιμένα Ναυπλίου, ώστε να εξυπηρετούνται με ασφάλεια τόσο τα πλοία σχεδιασμού του έργου όσο και γενικότερα να τεθούν νέες συνθήκες ναυσιπλοΐας για την εξυπηρέτηση Κρουαζιερόπλοιων.

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει επίσης τοποθέτηση περίφραξης και ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας με κάμερες και θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση της ασφάλειας στο λιμένα, καθώς υλοποιεί βασικά σημεία που προβλέπονται από τον Κώδικα ISPS.

Ο Κώδικας ISPS είναι ο Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια στα Πλοία και στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και η εφαρμογή του κυρώθηκε με την Κ.Δ.Π 94 / 2004 που δημοσιεύτηκε με στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 20-2-2004 και αριθμό 3812.

Ο Κώδικας ISPS εφαρμόζεται για τους ακόλουθους τύπους πλοίων που εκτελούν διεθνείς πλόες:

επιβατηγά πλοία, περιλαμβανομένων και επιβατηγών ταχυπλόων σκαφών,

=> φορτηγά πλοία, περιλαμβανομένων και ταχυπλόων σκαφών, 500 κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω,

=> κινητές μονάδες γεώτρησης ανοιχτής θαλάσσης, και

=> σε λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις