Αρχική ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η παρούσα πράξη, αποτελούμενη από 1 υποέργο, αφορά στις απαιτούμενες επεκτάσεις του δικτύου αποχέτευσης για την πλήρη κάλυψη της ανατολικής επέκτασης του Γερακίου του Δήμου Ευρώτα (πρώην Δήμου Γερονθρών) του νομού Λακωνίας καθώς και στην κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων (η σύνδεση των ιδιοκτησιών με το αποχετευτικό δίκτυο δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες).

Το δίκτυο αποχέτευσης της επέκτασης, μήκους 3,93 χιλιομέτρων, αποτελείται από έναν πρωτεύοντα συλλεκτήρα και ορισμένους δευτερεύοντες αγωγούς που συμβάλουν στον πρωτεύοντα και ο οποίος στη συνέχεια συμβάλει στον κεντρικό συλλεκτήρα που οδηγεί τα λύματα στις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού.

Με το παρόν έργο θα εξυπηρετηθούν περίπου 12ΟΟ κάτοικοι.

Παρόμοιες Αναρτήσεις