Αρχική ΕΡΓΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΚΟΥΡΑ-ΓΕΡΑΚΙ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΚΟΥΡΑ-ΓΕΡΑΚΙ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Προβλέπεται η κατασκευή δύο ανεξαρτήτων οδικών τμημάτων. Τμήμα Α : οδός μήκους 1.455,00 μ. με νέα χάραξη ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας. Η αρχή και το πέρας του τμήματος, ορίζεται επί της υφιστάμενης επαρχιακής οδού, ενώ διέρχεται το ρέμα Πόρος με γεφύρωση συνολικού μήκους 101,70 μ. Για την αποκατάσταση του αποκοπτόμενου αγροτικού δικτύου προβλέπονται δύο παράπλευρες οδοί συνολικού μήκους 717,09 μ. Τμήμα Β : παρακάμπτεται από τα νότια ο οικισμός Γεράκι με νέα οδό μήκους 5.640 μ., με διατομή ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας. Η αρχή του τμήματος ορίζεται επί της υφιστάμενης επαρχιακής οδού 500 μ. περίπου πριν τη διασταύρωση με την οδό Σκάλας – Λεωνιδίου, όπου προβλέπεται τετρασκελής κόμβος. Το πέρας του τμήματος ορίζεται  επι της οδού Σκάλας – Λεωνιδίου περί τα 4,5 χλμ. μετά τον οικισμό Γεράκι. Προβλέπονται δύο τεχνικά έργα, μία Κάτω Διάβαση και μία γεφύρωση. Για την αποκατάσταση του αποκοπτόμενου αγροτικού δικτύου προβλέπονται τέσσερις παράπλευρες οδοί συνολικού μήκους περί τα 3,20 χλμ.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις