Αρχική ΕΡΓΑ Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Καμαρίου-Λουτρού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Καμαρίου-Λουτρού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων αποτελείται από σωλήνα PVC σειράς 41 διατομής D500 σε μήκος 1925 μέτρα.

 

Καθ΄ ολό το μήκος του Κ.Α.Α. έχει προβλεφθεί η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, η επαναπλήρωση του σκαμματος με 3Α, ως επίσης και η πλήρης αποκατάστασης του οδοστρώματος στην λωρίδα κυκλοφορίας απ΄ όπου ια διέλθει ο Κ.Α.Α.

 

Στα έργα της εργολαβίας, που καλύπτουν την παραλιακή ζώνη του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης , ν. Κορινθίας, από Καμάρι έως το Τ. Δ. Πιτσών, περιλαμβάνονται τα αντλιοστάσια Α1 και Α2.

 

Από τα δύο αντλιοστάσια το Α1 είναι καταθλιπτικό και το Α2 ανυψωτικό.

 

Όλα τα αντλιοστάσια είναι υπόγεια και έχουν όμοια διάταξη, αποτελούνμενα από τρείς θαλάμους.

Παρόμοιες Αναρτήσεις