Αρχική ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΑΤΑΝΑΣ & ΣΚΟΥΡΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΑΤΑΝΑΣ & ΣΚΟΥΡΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η παρούσα Οριστική Μελέτη αναφέρεται στην ενίσχυση της υδροδότησης των οικισμών Πλατάνας και Σκούρας από νέα γεώτρηση με νέο αγωγό μεταφοράς νερού προς τους οικισμούς για εξασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας νερού σε αντικατάσταση των υφιστάμενων υδροληψιών που παρέχουν ακατάλληλης ποιότητας νερό λόγω παρουσίας μαγγανίου. Το νέο έργο ύδρευσης  περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά έργα όπως υδραυλικές συσκευές, ενδιάμεση δεξαμενή/αντλιοστάσιο στην Πλατάνα κλπ,  με σκοπό την πλήρη κάλυψη της υδροδότησης των οικισμών και με πρόβλεψη μελλοντικής εξυπηρέτησης του οικισμού Κεφαλά, ο οποίος παρουσιάζει προβλήματα ελλειμματικής υδροδότησης, με χρονικό ορίζοντα την επόμενη  40-ετία. Ο αγωγός από την γεώτρηση προς τη νέα δεξαμενή έχει συνολικό μήκος 5.755μ διατομής Φ160 από PE-12,5 Atm.

Επίσης στο παρόν υέργο περιλαμβάνονται και οι ανασκαφικές εργασίες, λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, που θα υλοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό  σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα «Πολιτισμού» του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, στα πλαίσια της κατασκευής του δικτύου ύδρευσης.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις