Αρχική ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΤΕΓΕΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΤΕΓΕΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Ο Ιερός Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου βρίσκεται στον χώρο της Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας, στο Δήμο Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας  χτίστηκε το 1888 από τον Ερνέστο Τσίλλερ με δαπάνη του Τεγεατικού Συνδέσμου στα ερείπια παλαιότερου Ναού και με σκοπό την αντικατάσταση της ερειπωμένης Βυζαντινής βασιλικής (11ου-12ου αι.) που αποτελούσε και τη μητρόπολη του μεσαιωνικού Νικλίου. Οι εσωτερικές διαστάσεις του Ιερού Ναού είναι μέγιστο μήκος 19,52 μ. και πλάτος 12.28 μ. περίπου. Οι τοιχογραφίες του είναι έργο του αγιογράφου Α. Αστεριάδη και χρονολογούνται στα έτη 1936 και 1939. Το έργο του κατατάσσεται στη σχολή της νεοελληνικής τέχνης που άνθησε στην εποχή του μεσοπολέμου.

Οι εργασίες αφορούν στην συντήρηση των τοιχογραφιών του συνόλου του Ναού.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να συντηρηθούν 340τ.μ. τοιχογραφιών του Ναού. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

•           Καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας.

•           Αποκάλυψη του συνόλου των τοιχογραφιών στην κατώτερη ζώνη του Ναού.

•           Αισθητική αποκατάσταση στα σημεία απωλειών του ζωγραφικού στρώματος.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα κατατεθεί πλήρης φάκελος με τα στάδια των εργασιών συντήρησης.

Παρόμοιες Αναρτήσεις