Αρχική ΕΡΓΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ

Νέα Πελοπόννησος

Print

ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ» ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΥΟ ΥΠΟΕΡΓΑ:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Α. ΚΤΗΡΙΑΚΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ- ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΠ)

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ( ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΚΛΠ)

Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΟΡΓΑΝΑ, ΕΠΙΠΛΩΣΗ)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΡΑΦΙΑ, ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΠΛΩΣΗ)

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΕΞΩΤ./ ΕΣΩΤ.)

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΕΦΟΡΕΙΟ)

ΑΠΛΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΠΙΠΛΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ ΚΛΠ)

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η/Υ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΛΠ.

Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ε. ΕΡΕΥΝΑ–ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤ.ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (DOCUMΕNTARY)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ–ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

-ΠΡΟΘΗΚΩΝ(ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ,ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΕΣ,ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ)

-ΛΙΘΙΝΑ ΒΑΘΡΑ & ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ

-ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ (INOX/PLEXIGLAS)

-ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΙΚΤΟΥ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨ. ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜ. ΠΡΟΘΗΚΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΒΑΦΕΣ ΜΕ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ-ΣΗΜΕΙΑΚΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις