Αρχική ΕΡΓΑ ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η κατασκευή τμήματος οδού νέας χάραξης μήκους 9.097,681μ. στο οποίο περιλαμβάνετε ισόπεδος κόμβος στην περιοχή του Αγίου Φωκά (αρχή του έργου) μορφής Τ, και ο κυκλικός κόμβος (τέλος έργου) στην επαρχιακή οδό Κεραμωτή-Νεάπολη στην περιοχή Αγιοι Απόστολοι – Δερματιάνικα.

 

Η ταχύτητα μελέτης έχει συμβατικά οριστεί σε Ve= 60 km/h. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εφαρμογή ελάχιστης ακτίνας 141μ. καμπύλης οριζοντιογραφίας, του εδάφους θεωρουμένου ως λοφώδους έως την Χ.Θ.6+752, και πεδινού κατόπιν ως το τέλος της χάραξης, με ελάχιστη ακτίνα καμπύλης στην οριζοντιογραφία τα 120-125μ.

 

Όσον αφορά την τυπική διατομή του έργου, αυτή είναι η ‘γ2′ κατά ΟΜΟΕ Δ’,  και κρίνεται επαρκής για τις προβλεπόμενες ανάγκες κυκλοφορίας της οδού. Η μέγιστη κατά μήκος κλίση: 9.99%

 

Η εν λόγω οδός ανήκει στην κατηγορία ΑΙΙΙ (οδός μεταξύ επαρχιών/ οικισμών) των ΟΜΟΕ-Χ, και θα είναι ανοικτή. Η κανονική μέγιστη επίκλιση σε καμπύλες είναι 7%, όπως ορίζεται στις ΟΜΟΕ-Χ για οδούς της κατηγορίας ΑΙΙΙ σε λοφώδεις και ορεινές περιοχές και 8% στην πεδινή περιοχή. Στην περιοχή Χ.Θ.1+900 ως 2+800, εφαρμόζεται η μέγιστη επίκλιση 8%, ενώ στην πεδινή περιοχή Χ.Θ.6+880 ως 7+300, εφαρμόζεται επίκλιση 9% μόνο για την οριογραμμή της κατεύθυνσης Μονεμβασιά-Νεάπολη, ώστε να τηρηθεί η απαίτηση ταχύτητας μελέτης 60 χλμ/ώρα.Τα σχέδια της προβλεπόμενης τυπικής διατομής στο λοφώδες (Χ.Θ. 0+000 ως 6+752) και στο πεδινό τμήμα (Χ.Θ.6+752 ως 9+093) της οδού καθώς και λεπτομέρειες της οδοστρωσίας παρατίθενται στο σχέδιο ‘Τυπικές Διατομές’.

Παρόμοιες Αναρτήσεις