Αρχική ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΗΜ.ΔΙΑΜ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΗΜ.ΔΙΑΜ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η παρούσα πράξη (αποτελούμενη από1 υποέργο) αφορά στην ολοκλήρωση της αποχέτευσης ακαθάρτων  των περιοχών Καλλιθέας και Νεάπολης στην Μπαθαρίστρα Κορίνθου καθώς και στην κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στην πόλη της Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων του νομού Κορινθίας. Το δίκτυο συνολικού μήκους 19,05 χιλιομέτρων θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο ακαθάρτων της πόλης της Κορίνθου με τελικό προορισμό της ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού. Η κατασκευή του ανωτέρω δικτύου και των ιδιωτικών συνδέσεων (η σύνδεση των ιδιοκτησιών με το αποχετευτικό δίκτυο δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες) θα εξυπηρετήσουν περίπου 6000 κατοίκους.

Παρόμοιες Αναρτήσεις