Αρχική ΕΡΓΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – Α΄ ΦΑΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – Α΄ ΦΑΣΗ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με αγωγούς πολυαιθυλενίου, συνολικού μήκους 60.680 m για την σύνδεση μεταξύ τους όλων των οικιστικών μονάδων του Δήμου Κορινθίων και σκοπό την μεταφορά νερού από περιοχές που παρουσιάζουν πλεόνασμα νερού σε περιοχές που παρουσιάζουν έλλειψη νερού.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις