Αρχική ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο αφορά την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων υγρασίας εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, την διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα στο περιβάλλοντα χώρο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενοφόρων και των ασθενών στον χώρο του Κέντρου Υγείας και στον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου.

Παρόμοιες Αναρτήσεις