Αρχική ΕΡΓΑ Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης του δήμου...

Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης του δήμου Μεσσήνης.

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο αφορά την αναβάθμιση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του υπάρχοντος Κέντρου Υγείας Μεσσήνης που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Μεσσήνης στο Δήμο Μεσσήνης.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

1.Αναβάθμιση εσωτερικού – εξωτερικού φωτισμού του Κέντρου Υγείας.

2.Τοποθέτηση κλιματιστικού στον κεντρικό χώρο εισόδου-αναμονής ενεργειακής κλάσης Α.

3.Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για κάλυψη του 60% του Ζεστού Νερού Χρήσης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

4.Εγκατάσταση νέου σύγχρονου – αυτόματου ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους

5.Κατασκευή νέου σύγχρονου δικτύου ύδρευσης

6.Τοποθέτηση σύστηματος αποσκλήρυνσης

7.Εγκατάσταση δεξαμενής

8.Εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήματος

9.Τοποθέτηση νέου boiler τριπλής ενέργειας

10.Τοποθετηση ψευδοροφής στους διαδρόμους για να καλυφθούν οι νέοι σωλήνες ύδρευσης

11.Τοποθετηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας για την προστασία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

12.Διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα στο περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Υγείας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενοφόρων και των λοιπόν οχημάτων και κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στην είσοδο των επειγόντων περιστατικών.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις