Αρχική ΕΡΓΑ ΑΣΙΝΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙ

ΑΣΙΝΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Αποδίδονται νέες χρήσεις σε 3 κτίσματα: Φυλάκιο– πωλητήριο στο ιταλικό κτίσμα στην είσοδο του χώρου, με μικρό W.C. για το προσωπικό και αποθηκευτικό χώρο (συντήρηση, στερέωση, συμπλήρωση τοιχοποιίας. Κατασκευή σεναζ και ξύλινων κουφωμάτων. Τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικής και τηλεφωνικής εγκατάστασης. Τοποθέτηση στέγης. Κατασκευή W.C. και επέκταση για την αποθήκη.  Κατασκευή βόθρου). Εκθεσιακός χώρος (παλαιά εργαλεία ανασκαφής) σε ιταλικό κτήριο στη νότια πλαγιά (συντήρηση, στερέωση, συμπλήρωση τοιχοποιίας δάπεδα, ξύλινα κουφωμάτα σεναζ, στέγη). Αίθουσα πολυμέσων σε νεότερο κτήριο δίπλα στην εκκλησία, με έκθεση παλαιών φωτογραφιών και ψηφιακή ενημέρωση (επέκταση κτίσματος, κατεδάφιση, επανακατασκευή δυτικής πλευράς, απομάκρυνση επιχρισμάτων, κατασκευή νέων. Συντήρηση, στερέωση, συμπλήρωση τοιχοποιίας, κατασκευή σενάζ, ανακατασκευή στέγης, ξύλινα κουφώματα. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, κατασκευή βόρειου υπόστεγου. Υποδομή για τη λειτουργία του χώρου. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σύστημα συναγερμού, ψύξης – θέρμανσης. Κατασκευή W.C. – ΑμεΑ – γυναικών και ανδρών). Διαμόρφωση πορείας περιήγησης-νέα είσοδος-πινακίδες πληροφόρησης.Τα ΑμεΑ θα φτάνουν ως ένα σημείο. Κατασκευή χωμάτινης διαδρομής. Αποκατάσταση ιταλικών κλιμάκων. Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας και δυο κλιμακοστασίων με ξύλινα πατήματα. Περισχοίνιση. Πινακίδες.  Αποκατάσταση εγκαταστάσεων – δικτύων: Υπογειοποίηση δικτύων (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, αποχέτευση, συναγερμός). Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σύστημα ασφάλειας, κλιματιστικά. Διαμόρφωση χώρων στάσης – θέασης, καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων. Στερεωτικές Εργασίες: Αποχωμάτωση-επιχωμάτωση ανεσκαμμένων τμημάτων και συντήρηση καταλοίπων στην Κάτω Πόλη. Αποκατάσταση τμημάτων τοίχων. Κάλυψη δεξαμενών με μεταλλικά στέγαστρα. Περίφραξη χώρου. Φυτοτεχνική διαμόρφωση με αυτόματο σύστημα ποτίσματος. Εκπαιδευτικά προγράμματα.  Ψηφιακές εφαρμογές.

Παρόμοιες Αναρτήσεις