Αρχική ΕΡΓΑ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ – ΠΥΡΓΙΩΤΙΚΩΝ...

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ – ΠΥΡΓΙΩΤΙΚΩΝ – ΕΞΩΣΤΗ»

Νέα Πελοπόννησος

Print

α. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου, P.V.C. , Φ200 και Φ250 χιλ. , μήκους L=4,5 χλμ., ενός τεμ. αντλιοστασίου (Α/Σ) στα Δ.Δ. Λευκάκια, Πυργιώτικα και Εξώστη.

β. Προμήθεια ενός Αποφρακτικού Οχήματος.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις