Αρχική ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΓΕΑΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΓΕΑΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης σε δύο περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης του Δήμου Τρίπολης του νομού Αρκαδίας, στην περιοχή ‘’Φιλικών’’ και στην περιοχή ‘’Τεγέας – Σπάρτης’’, περιοχές με σημαντική οικιστική ανάπτυξη, οι οποίες δεν διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης. Το συνολικό μήκος του δικτύου και στις δύο περιοχές θα είναι 13.580 m και θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια του έργου της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης περιλαμβάνονται και η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων (μη επιλέξιμες δαπάνες).

 

Τα λύματα θα οδηγηθούν στις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του δήμου Τρίπολης

Παρόμοιες Αναρτήσεις