Αρχική ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΛΑΔΑ, ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ & ΑΦΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΛΑΔΑ, ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ & ΑΦΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η παρούσα πράξη (αποτελούμενη από 3 υποέργα) αφορά :

 

1) στην κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων, συνολικού μήκους 20,68 χιλιομέτρων, στους οικισμούς Κλαδά, Αφυσσού και Κοκκινόραχης του Δήμου Σπάρτης του νομού Λακωνίας, στην κατασκευή πέντε αντλιοστασίων και των ιδιωτικών συνδέσεων για την σύνδεση των ιδιοκτησιών με το αποχετευτικό δίκτυο (μη επιλέξιμες δαπάνες). Οι αγωγοί αυτοί θα καταλήξουν σε ήδη υλοποιημένο αγωγό που οδηγείται στις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες  εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Σπάρτης.

 

2) στην σύνδεση των αντλιοστασίων με το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

 

3) στις αρχαιολογικές ανασκαφές που θα απαιτηθούν κατά την υλοποίηση του 1ου υποέργου

 

Η παρούσα πράξη θα εξυπηρετήσει περίπου 1200 κατοίκους του Δήμου Σπάρτης του νομού Λακωνίας.

Παρόμοιες Αναρτήσεις