Αρχική ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η πράξη αφορά στην αποκατάσταση έντεκα (11) ανενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Νομού Μεσσηνίας συνολικής έκτασης 110.000 μ2. Οι χώροι που θα αποκατασταθούν έχουν παύσει να λειτουργούν ως ΧΑΔΑ και η αποκατάσταση τους κρίνεται απαραίτητη για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Παρόμοιες Αναρτήσεις