Αρχική ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η πράξη αφορά στην αποκατάσταση πέντε (5) ανενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Νομού Κορινθίας συνολικής έκτασης 31.200 μ2. Οι χώροι που θα αποκατασταθούν έχουν παύσει να λειτουργούν ως ΧΑΔΑ και η αποκατάσταση τους κρίνεται απαραίτητη για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Παρόμοιες Αναρτήσεις