Αρχική ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η πράξη αφορά στην αποκατάσταση είκοσι εννέα(29) ανενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Σικυωνίων συνολικής έκτασης 44.500 μ2. Οι χώροι που θα αποκατασταθούν έχουν παύσει να λειτουργούν ως ΧΑΔΑ και η αποκατάσταση τους κρίνεται απαραίτητη για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Παρόμοιες Αναρτήσεις