Αρχική ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η πράξη αφορά στην αποκατάσταση τριών (3) ανενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Νομού Αργολίδας συνολικής έκτασης 33.500,00 μ2 . Οι χώροι που θα αποκατασταθούν έχουν παύσει να λειτουργούν ως ΧΑΔΑ και η αποκατάσταση τους κρίνεται απαραίτητη για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Παρόμοιες Αναρτήσεις