Αρχική ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η πράξη αφορά στην αποκατάσταση οκτώ (8) ανενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Νομού Λακωνίας συνολικής έκτασης 52.000 μ2. Οι χώροι που θα αποκατασταθούν έχουν παύσει να λειτουργούν ως ΧΑΔΑ και η αποκατάσταση τους κρίνεται απαραίτητη για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Παρόμοιες Αναρτήσεις