Αρχική ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Μ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Μ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ)

Νέα Πελοπόννησος

Print

Στα πλαίσια του παρόντος έργου προβλέπονται εργασίες που αφορούν:

α) στην εκτέλεση του συνόλου των εργασιών αναστήλωσης και αποκατάστασης του βόρειου πύργου, επιφάνειας περίπου 22μ2, και του εφαπτόμενου σε αυτόν τριώροφου κτηρίου (πυργόσπιτου) επιφάνειας περίπου 98,6μ2, το οποίο ταυτίζεται με την τράπεζα της μονής και

β) την αποκατάσταση της στέγης του καθολικού περίπου 266 μ2

γ) τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για π΄ροσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες

δ) την παράλληλα αρχαιολογική διερεύνηση με λεπτομερή φωτογραφική τεκμηρίωση όλων των εργασιών και των δεδομένων που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου.

Η σκοπιμότητα πραγματοποίησης των εργασιών είναι σημαντική λόγω α) των σοβαρών στατικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το τριώροφο κτίσμα της τράπεζας (πυργόσπιτο), τμήματα του οποίου έχουν ήδη καταρρεύσει ή τελούν υπό κατάρρευση και β) της σπουδαιότητα του ίδιου του καθολικού, η αποκατάσταση της στέγης του οποίου θα συμβάλει καθοριστικά στη διαφύλαξη του τοιχογραφικού και γλυπτού του διακόσμου.

Παρόμοιες Αναρτήσεις