Αρχική ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση και ανάδειξη του ανατολικού τείχους στην Κάτω Πόλης Μονεμβασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου της Κάτω Πόλης. Πρόκειται για σχεδόν ευθύγραμμο τείχισμα που τοποθετείται εγκάρσια στις ισοϋψείς καμπύλες του εδάφους, ακολουθώντας την κλίση του. Το οχυρωματικό συγκρότημα αποτελείται από το στηθαίο, τον περίδρομο στην εσωτερική παρειά του, την πύλη, ένα πυργίσκο-σκοπιά στη νοτιοανατολική γωνία του, ένα οχυρωματικό διώροφο πύργο και ένα προμαχώνα στη βορειοανατολική γωνία, κτίσματα οχυρωματικού χαρακτήρα, μια κινστέρνα και ένα ερειπωμένο ναό στην εσωτερική παρειά του τείχους.

 

Θα αντιμετωπιστούν τα δομικά και οικοδομικά προβλήματα που εμφανίζει το μνημείο, ώστε να στερεωθεί, να συντηρηθεί, να εξασφαλισθεί η προστασία του και παράλληλα να αναδειχθεί στο πλαίσιο της συνολικής ανάδειξης και βελτίωσης της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

Διερευνητικές εργασίες, αποχωματώσεις και καθαρισμοί στον περιβάλλοντα χώρο του τείχους, επιχωματώσεις.

Στερέωση και αρμολόγηση της εσωτερικής και εξωτερικής πλευράς τείχους με πλήρωση ρωγμών. Συμπλήρωση τμημάτων που έχουν καταρρεύσει τοπικά.

 

Αποκατάσταση πύργου (βόρειο άκρο του τείχους) στην αρχική του μορφή με την χρήση παραδοσιακών υλικών και τεχνικών (ανακατασκευή τμήματος θόλου, δαπέδου και βόρειας κλίμακας, τοποθέτηση ξύλινων παραθύρων και πορτών, αποκατάσταση εστίας, Η/Μ εγκατάσταση). Τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών στο ισόγειο του πύργου για την ξενάγηση και πληροφόρηση του κοινού.

Αποκατάσταση – συντήρηση πυργίσκου στη νότια πλευρά τείχους.

Τοποθέτηση φωτισμού κατά μήκος της εσωτερικής πλευράς του τείχους.

Δημιουργία μονοπατιών και χώρων θέασης και στάσης του κοινού με τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε επιλεγμένα σημεία. Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου.

Καθ’ όλη την πορεία των εργασιών θα γίνεται τεκμηρίωση (φωτογραφική-σχεδιαστική) των επεμβάσεων και των νέων στοιχείων που θα προκύπτουν.

Παρόμοιες Αναρτήσεις