Αρχική ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

 

Ο Ι. Ναός Αγ. Νικολάου βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του οικισμού Καρύταινας, βόρεια του Κάστρου και είναι κηρυγμένος ως προέχον βυζαντινό μνημείο (Β.Δ. 26-10-1923, ΦΕΚ 328/τ.Α΄/14-11-23). Ο ναός ανήκει στον τύπο του σύνθετου τετράστυλου εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο και χρονολογείται στους μεταβυζαντινούς χρόνους. Μεταγενέστερα προστέθηκε δυτικά ο νάρθηκας. Εσωτερικά ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες των μεταβυζαντινών χρόνων (16ος -17ος αι. μ.Χ).  Στις όψεις του ναού έχουν εντοιχιστεί ανάγλυφα τεμάχια που προέρχονται από αρχαιότερους βυζαντινούς ναούς και χρονολογούνται στον 11ο και 12ο αι. Στο ναό υπάρχουν διάφορες οικοδομικές φάσεις και έχουν γίνει κατά καιρούς επισκευές τοπικού χαρακτήρα.

Παρόμοιες Αναρτήσεις