Αρχική ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Ο ναός του Αγίας Σοφίας βρίσκεται στην Τ.Κ. Λαγκάδας, Δ.Δ. Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας και χρονολογείται τον 13ο αιώνα. Πρόκειται για μονόχωρο δρομικό ναό, ο οποίος ανήκει σε μια σπάνια παραλλαγή, στην οποία η κάλυψη πραγματοποιείται με φουρνικά, διατεταγμένα κατά τον διαμήκη άξονα. Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος περιορίζεται σε οδοντωτές ταινίες και ορισμένα κεραμοπλαστικά κοσμήματα που εξαίρουν τα θυραία ανοίγματα. Η νότια όψη διαρθρώνεται με ένα έκκεντρα διατεταγμένο τυφλό αψίδωμα, που διατηρείται εν μέρει. Στην αρχική φάση, που ανάγεται πιθανότατα στα τέλη του 13ου αιώνα, ανήκει και το δίλοβο κωδωνοστάσιο, ένα από τα εντυπωσιακότερα σωζόμενα ανάλογα παραδείγματα στη Μάνη. Στο δυτικό τμήμα του ναού εσωτερικά διατηρούνται τοιχογραφίες (α μισό 14ου αι.)

Η στερέωση και μορφολογική αποκατάσταση του ναού αποβλέπει όχι μόνο στην εξασφάλιση της στατικής επάρκειας του ναού αλλά και στην αποκατάσταση της θολοδομίας με ανακατασκευή της ανατολικής καμάρας, στην εξυγίανση των φουρνικών και στη διάστρωση με ημικολυμβητά κεραμίδια βυζαντινού τύπου, στην αποκατάσταση δαπέδου, κωδωνοστασίου, τέμπλου και στην τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων στα ανοίγματα του ναού. Ταυτόχρονα θα συντηρηθεί και θα αναδειχτεί ο σωζόμενος ζωγραφικός διάκοσμος με σκοπό την αποτίμηση και αξιολόγηση του εντοίχιου διακόσμου του ναού.

Η κατάλληλη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (πλατώματα, βαθμίδες, καθιστικές πεζούλες, εξυγίανση περιμετρικών τοιχίων, απομάκρυνση ταφικών μνημείων) έχει ως   στόχο την απόδοση του περιβάλλοντος χώρου και του μνημείου στο κοινό και στην διευκόλυνση της επισκεψιμότητας σε αυτό.

Το έργο της παρούσας πράξης θα συμβάλλει στην αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος και επομένως και της επισκεψιμότητας. Ειδικά, σε ότι αφορά στα ΑΜΕΑ θα ληφθεί πρόνοια για την τοποθέτηση ανάγλυφης πινακίδας σε γραφή BRAILLE.

Παρόμοιες Αναρτήσεις