Αρχική ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Ο αρχαιολογικός χώρος Αγιονορίου βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγιονορίου, Δ. Κορινθίων (τέως Τενέας), Π.Ε Κορινθίας. Περιλαμβάνει το κάστρο που βρίσκεται στην κορυφή υψώματος και τον οικισμό που απλώνεται περιμετρικά του περιβόλου του. Εσωτερικά του φρουρίου εντοπίζονται τα ίχνη δύο κτισμάτων. Εξωτερικά και γύρω από το φρούριο σε χαμηλότερα υψομετρικά επίπεδα σώζονται τα ερείπια εκκλησιών / κτηρίων.

Οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των τειχών και του περιβόλου του περιλαμβάνουν:

1. Διαμόρφωση και αξιοποίηση ως χώρου στάθμευσης του υφιστάμενου ελεύθερου χώρου, που αναπτύσσεται σε πλάτωμα στους πρόποδες ανατολικά του Κάστρου

2.  Οριοθέτηση, καθαρισμό και διαμόρφωση της διαδρομής προς το Κάστρο

3. Δημιουργία δυο διαδρομών, η μια γύρω από το Κάστρο και η άλλη που θα οδηγεί στην πόλη. Οι διαδρομές θα στρωθούν με πατητό χώμα, και θα έχουν αναβαθμούς από τοπικούς λίθους.

4. Λιθόκτιστα καθιστικά σε επιλεγμένα σημεία.

5. Επισκευή ξηρολιθοδομών στα τμήματα όπου υπάρχει κατακρήμνιση.

6. Καθαίρεση νεώτερων κατασκευών εντός του περιβόλου του Κάστρου και αποχωμάτωση μέχρι το αρχικό επίπεδο του αύλειου χώρου.

7. Στερεώσεις στα τείχη και στους πύργους και αποκατάσταση της πύλης του Κάστρου.

8. Καθαρισμός από τις πέτρες και την βλάστηση των ερειπωμένων ναών γύρω από το Κάστρο.

9. Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων.

10. Αρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση μετά την ανασκαφική έρευνα και μετά την καθαίρεση νεώτερων στοιχείων.

11. Αποτύπωση και φωτογραφική τεκμηρίωση, όπως και καταγραφή των ευρημάτων.

12. Συντήρηση πιθανών κινητών ευρημάτων.

13. Παραγωγή δίγλωσσου πληροφοριακού φυλλαδίου.

Παρόμοιες Αναρτήσεις