Αρχική ΕΡΓΑ Αποκατάσταση Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος Χριστιανούπολης Μεσσηνίας

Αποκατάσταση Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος Χριστιανούπολης Μεσσηνίας

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το μνημειακό συγκρότημα του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρα βρίσκεται στο χωριό Χριστιανούπολη (Χριστιάνοι) στο Ν. Μεσσηνίας. Είναι κηρυγμένο διατηρητέο μνημείο του 11ου αιώνα. Το μνημειακό συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια, το Ναό και το Επισκοπείο. Οι γενικές εξωτερικές διαστάσεις του Καθολικού είναι 22Χ15 μ. Στο σεισμό του 1866 κατέρρευσε ο τρούλος, η νότια πλευρά και μεγάλο τμήμα της θολοδομίας. Οι φθορές που παρουσιάζει σήμερα το μνημειακό συγκρότημα μετά τις αναστηλωτικές εργασίες που πραγματοποίησε ο Ε. Στίκας πριν 60 χρόνια στο Καθολικό είναι πολύ σημαντικές. Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τις εργασίες για τη στερέωση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού και του Επισκοπείου. Ειδικότερα θα γίνει προληπτική στερέωση των τοιχογραφιών, προσεκτική καθαίρεση μεμονωμένων τμημάτων ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή χειρωνακτικά, καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, καθαίρεση υπάρχοντος μαρμάρινου δαπέδου, εκσκαφές παρουσία αρχαιολόγου, κατασκευή εξωτερικής αποστραγγιστικής τάφρου περιμετρικά του ναού, ειδική αποχωμάτωση υλικού πληρώσεως εξωρραχίων ημιχωνίων βάσης τρούλου, ενέματα, παθητικά αγκύρια συρραφής γωνιών πεσσών ιερού, τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων στις γενέσεις των θόλων, κελύφη από ανοξείδωτο χάλυβα ενίσχυσης – βάσης τυμπάνου  τρούλου, λιθοδομές θεμελίων, λιθοδομές ανωδομών με τους απαραίτητους γωνιόλιθους, ανάκτιση παρειάς λιθοδομής με κεραμοπλαστικό διάκοσμο, ανακατασκευή οδοντωτής ταινίας, κατασκευή λίθινων υδρορροών, αρμολογήματα, επικεράμωση, αποκατάσταση παλαιών κεραμικών δαπέδων και μαρμαροπλακών, διάστρωση κεραμικών χειροποίητων κεραμικών πλακών, αποκατάσταση ξύλινων υπέρθυρων, κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Παρόμοιες Αναρτήσεις