Αρχική ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΗΛΙΩΤΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΗΛΙΩΤΙΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Μηλιώτη της δημοτικής ενότητας Βουφράδος του Δήμου Μεσσήνης, του νομου Μεσσηνίας συνολικού μήκους 4.076,00 μέτρα.

Η κατασκευή του έργου, το οποίο είναι υπόγειο σε όλο το τμήμα του, θα γίνει εντός δημόσιων χώρων και κατά μήκος υφιστάμενου οδικού δικτύου (επαρχιακό, κοινοτικό) του οικισμού Μηλιώτη.  Η πλήρωση με νερό θα γίνεται από τη δεξαμενή που ήδη τροφοδοτεί το υπάρχον δίκτυο και η οποία κρίνεται επαρκής, σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη.