Αρχική ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΠΡΟΣ ΣΤΕΝΟ – ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΑ – ΠΑΡΘΕΝΙ...

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΠΡΟΣ ΣΤΕΝΟ – ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΑ – ΠΑΡΘΕΝΙ – ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΥΘΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης από αμίαντο, με καινούργιους από πολυαιθυλένιο (PE) στις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του  Συνδέσμου Μεθυδρίου του δήμου Τρίπολης του νομού Αρκαδίας.

Πρόκειται για το εξωτερικό υδραγωγείο που τροφοδοτεί τις δεξαμενές των τοπικών κοινοτήτων Στενού, Αγιωργιτίκων, Παρθενίου και Ελαιοχωρίου. Το συνολικό μήκος του δικτύου θα είναι 21.010 m και θα κατασκευαστεί από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (σ 80, MRS 10, PE 100), Φ90mm, Φ110mm, Φ160 mm,Φ180mm ονομαστικής πίεσης 16 atm (PN 16).

Στο νέο  δίκτυο θα τοποθετηθούν δικλείδες διακοπής και ελέγχου, αεραξαγωγοί , εκκενωτές και υδρόμετρα  νέου τύπου στα κεντρικά σημεία διακλάδωσης των δικτύων. Οι δικλείδες θα είναι συρταρωτές, ελαστικής έμφραξης σώμα και δίσκος από ελατό χυτοσίδηρο. Το δίκτυο θα εγκιβωτίζεται με άμμο λατομείου και η επίχωση των σκαμμάτων θα γίνεται με θραυστό υλικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η αποκατάσταση της ασφάλτου θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και τις εντολές της επίβλεψης.