Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο υποέργα:

 

1. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Βελανιδίων και Αγίου Νικολάου

Το υποέργο θα αποτελέσει εργολαβία που θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει

2. Επίβλεψης των εκσκαφών από αρχαιολόγο

Το υποέργο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία απο την Ε’ ΕΠΚΑ

Παρόμοιες Αναρτήσεις