Αρχική ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΛΑΧΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΛΑΧΙΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Για το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Λαχίου  προκειμένου αντιμετωπιστούν προβλήματα ύδρευσης προτείνεται η αντικατάσταση όλων των παλαιών αγωγών του δικτύου από αμίαντο με νέους αγωγούς από ΡΕ, καθώς και τοπικές επεκτάσεις του δικτύου για να καλύψουν τις πρόσφατες επεκτάσεις του και διανοίξεις νέων δρόμων του οικισμού. Ακόμα προβλέπεται επανασχεδιασμός του δικτύου για τη δημιουργία βασικών κλειστών βρόγχων με στόχο την ομοιόμορφη διανομή του νερού και μεγαλύτερη ευελιξία του υδραγωγείου, ενώ θα ενσωματωθούν στο νέο δίκτυο οι υπάρχοντες αγωγοί από πλαστικές σωλήνες που έχουν πρόσφατα αντικατασταθεί. Ακόμα θα αντικατασταθούν οι παλιές ιδιωτικές παροχές και το δίκτυο θα εξοπλισθεί με επαρκή αριθμό δικλείδων, εκκενωτών, αερεξαγωγών κ.λπ., για την ευκολότερη λειτουργία και συντήρηση. Τέλος, σε χαρακτηριστικές θέσεις θα τοποθετηθούν και ηλεκτροβάνες για την αυτόματη απομόνωση περιοχών του δικτύου, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Ο γενικός σχεδιασμός των έργων γίνεται με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών για την προσεχή 20ετία και 40ετία.