Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Αντικατάσταση του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της δημοτικής ενότητας Μολάων του δήμου Μονεμβάσιας του νομού Λακωνίας. Το νέο δίκτυο συνολικού μήκους 7.900 μέτρων θα διαθέτει δύο (2) ζώνες πίεσης, για καλύτερη κατανομή πιέσεων και παροχών, βελτιωμένη ποιότητα, θα εξασφαλίζει την δημόσια υγεία και θα τροφοδοτεί τους κατοίκους με τις απαραίτητες παροχές νερού. Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει εφεδρείες κλάδων, δικλείδες απομόνωσης κλάδων, αυξημένη αντοχή, μειωμένες πιθανότητες διαρροών και θέσεις τροφοδοσίας πυρόσβεσης

Παρόμοιες Αναρτήσεις