Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ)

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα.

Το 1ο υποέργο αφορά:

1) στην αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων  στο τμήμα της πόλης του Κιάτου του δήμου Σικυωνιων του νομού Κορινθίας που οριοθετείται νότια από τις παλαιές σιδηροδρομικές γραμμές και δυτικά από την οδό Ιπποκράτους. (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

2) στην αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων  στο τμήμα της πόλης του Κιάτου που οριοθετείται νότια από τις παλαιές σιδηροδρομικές γραμμές και ανατολικά από τον ποταμό Ελισσώνα.  (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

3) στην αντικατάσταση του δικτύου  μήκους 1190μ, που θα συνδεθεί με υφιστάμενο αγωγό ,  στην περιοχή της Τραγάνας στη διακλάδωση προς Παναγίτσα. Ο αγωγός ακολουθώντας καταρχήν νοτιοανατολική πορεία θα υδροδοτήσει την Ανατολική Τραγάνα και τέλος στρεφόμενος προς βορειοανατολικά θα συνδεθεί με υφιστάμενο αγωγό  στην περιοχή Λάκκοι, στο Ανατολικό τμήμα.

4) στην αντικατάσταση του δικτύου  μήκους 1713μ, που θα συνδεθεί με υφιστάμενο χαλύβδινο αγωγό  κοντά στον ποταμό Ελισσώνα. Ο αγωγός ακολουθώντας καταρχήν νοτιοδυτική πορεία και κατόπιν βορειοδυτική, θα ενισχύσει την υδροδότηση του Κάτω Διμηνιού.

Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι 23.342 μέτρα

 

Το 2ο υποέργο αφορά στην διέλευση του δικτύου από σιδηροδρομική γραμμή

Παρόμοιες Αναρτήσεις