Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Ο Δήμος Ευρώτα, έχει προγραμματίσει την ολοκλήρωση της αντικατάστασης-επέκτασης των υφιστάμενων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Κροκεών, Λεήμονα, Αγ. Ταξιαρχών, Περιστερίου, Φιλησίου, Αγ. Γεωργίου, Βρονταμά, Γράμμουσας και Σκάλας. Στο πλαίσιο αυτό έχει συνταχθεί και εγκριθεί Μελέτη με τίτλο «Αντικατάσταση – Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα».

 

Οι Δήμοι Σκάλας και Κροκεών (Καποδιστριακοί), που σήμερα αποτελούν Δ. Ε. του Δήμου Ευρώτα, έχουν εκπονήσει μελέτες αντικατάστασης-επέκτασης των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Κροκεών, Βρονταμά, Γράμμουσας, Λεήμονα, Περιστερίου, Σκάλας.

 

Η νέα μελέτη εκπονήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας πρότασης ελέγχθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με το 16348/13-05-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τ. Υ. & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης και εγκρίθηκε σύμφωνα με την 137/2011 Απόφαση του Δήμου Ευρώτα.

 

Τέλος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 20554/ΕΥΣ 3430 περί επικαιροποίησης και ελέγχου ωριμότητας των μελετών, ακολουθήθηκε η διαδικασία και συνημμένο του παρόντος αποτελεί το 6/19-05-2011 Πρακτικό του Περ. Συμβουλίου Δ.Ε. Πελοποννήσου. Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από 2 υποέργα:

 

1ο υποέργο

 

•Αντικατάσταση των παλαιών αγωγών των δικτύων από αμίαντο ή σιδηροσωλήνες και όπου αυτοί υπάρχουν, με νέους από PE 3ης γενιάς στους οικισμούς Κροκεών, Λεήμονα, Αγ. Ταξιαρχών, Περιστερίου, Φιλησίου, Αγ. Γεωργίου, Βρονταμά, Γράμμουσας και Σκάλας, καθώς και τοπικές επεκτάσεις των δικτύων αυτών εντός των οικισμών.

 

•Σύνδεση των ανωτέρω στα ήδη υπάρχοντα δίκτυα αγωγών από πλαστικούς σωλήνες 3ης γενιάς, που έχουν πρόσφατα κατασκευαστεί.

 

•Αντικατάσταση δικτύων από τον κεντρικό αγωγό έως τις θέσεις στα φρεάτια των υφιστάμενων υδρομετρητών ιδιωτικών παροχών.

 

•Εξοπλισμός του δικτύου με επαρκή αριθμό δικλείδων, εκκενωτών, αερεξαγωγών, κλπ, για την εξασφάλιση λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.

 

2ο υποέργο: Συνίσταται στην αμοιβή εξειδίκευμένου υπαλλήλου επίβλεψης των εκσκαφών σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΠΟΤ.

Παρόμοιες Αναρτήσεις