Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Αντικείμενο της πράξης είναι η αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου, Δήμου Δυτικής Μάνης και πιο συγκεκριμένα η κατασκευή αγωγού βαρύτητας, η κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου ανύψωσης και η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, στις Τοπικές Κοινότητες Πύργου, Ριγκλίων και Πλάτσας.

Παρόμοιες Αναρτήσεις