Αρχική ΕΡΓΑ Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σπάρτης Ν. Λακωνίας

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σπάρτης Ν. Λακωνίας

Νέα Πελοπόννησος

Print

Με το παρόν έργο προβλέπεται η αντικατάσταση και η επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σπάρτης καθώς επίσης και επέκταση του δικτύου προς τις περιοχές Συκαράκι, Αλέσια, Ριβιώτισσα, Βαρυκά και αντικατάσταση του παλαιού αγωγού προς την Κοκκινόραχη. Για τον καλύτερο έλεγχο της λειτουργίας του εσωτερικού υδραγωγείου, θα εγκατασταθεί σύστημα ταχείας ανίχνευσης μικροοργανισμών σε δείγματα νερού, σύστημα αυτοματισμών και τηλελέγχου σε κεντρικούς αγωγούς του δικτύου για τον έλεγχο πιέσεων, παροχής νερού, υπολειμματικού χλωρίου αλλά και θολερότητας, αποτελούμενο από αριθμό Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και μετρητών που θα δίνει σήμα στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου που θα εγκατασταθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Επίσης στο παρόν υέργο περιλαμβάνονται και οι ανασκαφικές εργασίες, λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, που θα υλοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό  σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα «Πολιτισμού» του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, στα πλαίσια της κατασκευής του δικτύου ύδρευσης.

Παρόμοιες Αναρτήσεις