Αρχική ΕΡΓΑ Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Χρυσοβιτσίου

Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Χρυσοβιτσίου

Νέα Πελοπόννησος

Print

Πρόκειται για την αντικατάσταση 3.485 περίπου μέτρων παλαιού δικτύου ύδρευσης του Τ.Δ. Χρυσοβιτσίου του Δήμου Τρίπολης, από αγωγούς πίεσης πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς ΡΕ 100, με πίεση λειτουργίας 12,5atm εξωτερικής διαμέτρου Φ63, Φ50 και Φ40.

Παρόμοιες Αναρτήσεις