Αρχική ΕΡΓΑ Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης

Νέα Πελοπόννησος

Print

Για το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης προτείνεται η αντικατάσταση όλων των παλαιών αγωγών του δικτύου από αμίαντο με νέους αγωγούς από ΡΕ, καθώς και τοπικές επεκτάσεις του δικτύου για να καλύψουν τις πρόσφατες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης και διανοίξεις νέων δρόμων της πόλης. Ακόμα προβλέπεται επανασχεδιασμός του δικτύου για τη δημιουργία βασικών κλειστών βρόγχων με στόχο την ομοιόμορφη διανομή του νερού και μεγαλύτερη ευελιξία του υδραγωγείου, ενώ θα ενσωματωθούν στο νέο δίκτυο οι υπάρχοντες αγωγοί από πλαστικές σωλήνες που έχουν πρόσφατα αντικατασταθεί. Ακόμα θα αντικατασταθούν οι παλιές ιδιωτικές παροχές και το δίκτυο θα εξοπλισθεί με επαρκή αριθμό δικλείδων, εκκενωτών, αερεξαγωγών κ.λπ., για την ευκολότερη λειτουργία και συντήρηση. Τέλος, σε χαρακτηριστικές θέσεις θα τοποθετηθούν και ηλεκτροβάνες για την αυτόματη απομόνωση περιοχών του δικτύου, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

 

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις