Αρχική ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Γ’ ΦΑΣΗ)

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Γ’ ΦΑΣΗ)

Νέα Πελοπόννησος

Print

Με το προτεινόμενο έργο ολοκληρώνεται τμήμα του Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας. H παρούσα πράξη περιλαμβάνει αφενός τη διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων της περιοχής, και αφετέρου την τοπική επέμβαση σε δύο ήδη κατασκευασμένες περιοχές με την κατασκευή παράκαμψης για την απορροή των ομβρίων στη δυτική πλευρά των Αγ. Αποστόλων.