Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Ανάπλαση υπάρχουσας   παιδικής χαράς που βρίσκεται στο πάρκο Ευαγγελίστριας , σε οικόπεδο   2837,42μ2 εντός του σχεδίου πόλεως Σπάρτης, του Δήμου Σπάρτης.

Η υπάρχουσα παιδική χαρά βρίσκεται μέσα σε χώρο πρασίνου από ψηλά πεύκα και οριοθετείται από μεταλλική περίφραξη ύψους 1.00 μ στην επαφή της με τις  οδούς Ευαγγελιστρίας  και Άγιδος και μέσω φυτικού φράκτη βόρεια και δυτικά. Δεν πληρεί τις απαιτούμενες  προδιαγραφές ώστε να πιστοποιηθεί σύμφωνα με την υπ΄αρθμ. 28492 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18,5,2009)αφού δεν υπάρχει ικανή περίφραξη, τα περισσότερα όργανα είναι παλιά και κατεστραμμένα ,γίνεται κακή χρήση των οργάνων αφού δεν υπάρχει σαφής ηλικιακός διαχωρισμός, υπάρχει παντελής έλλειψη δαπέδων πτώσης  κ.α. Η προτεινόμενη πράξη αντιμετωπίζει  αυτά τα προβλήματα και αποσκοπεί στην δημιουργία μιας παιδικής χαράς η οποία κατά το δυνατόν ακολουθεί τις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού, είναι λειτουργική και θα παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποφεύγοντας κινδύνους και τραυματισμούς ενώ ταυτόχρονα θα είναι προσβάσιμη σε ΑΜΕΑ.

Παρόμοιες Αναρτήσεις